Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam

Để có thể độc quyền nhãn hiệu ở Việt Nam thì cá nhân, tổ chức buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký xác lập […]

Chi tiết

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật daonh nghiệp 2014  và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư […]

Chi tiết

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên […]

Chi tiết

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

I. Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ […]

Chi tiết

Các loại cổ phần theo luật doanh nghiệp Việt Nam

Luật Doanh nghiệp 2014 không đưa ra định nghĩa về cổ phần nhưng có thể hiểu cổ phần là phần vốn góp do cổ đông […]

Chi tiết

Quyền tác giả và Quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả […]

Chi tiết

Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện […]

Chi tiết

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Kể từ ngày 01/07/2015 Luật Đầu Tư 2014 bắt đầu có hiệu lực, căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì quy trình thành […]

Chi tiết

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.