Tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động cá nhân là một dạng tranh chấp lao động, là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh […]

Chi tiết

Các trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép

Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép: 1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố […]

Chi tiết

Hình thức và các dự án đầu tư ra nước ngoài

 Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Nhà nước ta khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước […]

Chi tiết

Thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật Việt Nam

Trình tự thực hiện: –     Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ […]

Chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của đại lý thương mại

Hiện nay giao dịch trung gian thông qua đại lý thương mại đang ngày càng được phổ biến. Apolat Legal xin được trình bày về […]

Chi tiết

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT (viết tắt […]

Chi tiết

Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một […]

Chi tiết

Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại online

Hiện nay, hoạt động khuyến mại đang diễn ra ngày càng phổ biến. Tuy nhiên tùy thuộc vào từng hình thức hoạt động khuyến mại mà […]

Chi tiết

Giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. […]

Chi tiết

Thủ tục huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

I. Các trường hợp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 1. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn […]

Chi tiết
1 2
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.