Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy […]

Chi tiết

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

1. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây: a) Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, […]

Chi tiết

Quy định pháp luật về sử dụng người lao động chưa thành niên

Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Lao động 2012 về lao động chưa thành niên như sau: Người lao động chưa thành niên là người […]

Chi tiết

Quy định pháp luật về nội quy lao động

Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 về nội quy lao động như sau: 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ […]

Chi tiết

Quy định pháp luật về Nghỉ lễ, tết

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 về nghỉ lễ, tết như sau: 1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên […]

Chi tiết

Quy định pháp luật về nghỉ ngơi trong giờ làm việc

Theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2012 về nghỉ trong giờ làm việc như sau: 1. Người lao động làm việc liên tục 08 […]

Chi tiết

Quy định pháp luật về thời giờ làm việc (P2)

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương như sau: 1. Nghỉ […]

Chi tiết

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 45/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày […]

Chi tiết

Quy định pháp luật về thời giờ làm việc (P1)

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012 về thời giờ làm việc bình thường như sau: 1. Thời giờ làm việc bình thường […]

Chi tiết

Quy định pháp luật về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau: 1. Người lao […]

Chi tiết
1 2 3 6
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.