Giải quyết tranh chấp về nhà ở

Giải quyết tranh chấp về nhà ở 1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải. […]

Chi tiết

Công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp thì được cơ quan nhà nước có […]

Chi tiết

Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 1. Tòa án triệu […]

Chi tiết

Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 1. Tòa án không xóa tên vụ án dân sự bị tạm […]

Chi tiết

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa […]

Chi tiết

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền 1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương […]

Chi tiết

Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn

Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn 1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối […]

Chi tiết

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên 1. Người phát hiện tài sản do người khác […]

Chi tiết

Quyền đòi lại tài sản

Quyền đòi lại tài sản 1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ […]

Chi tiết

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời 1. Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn […]

Chi tiết
1 2
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.