THƯ CẬP NHẬT NHANH THÔNG TIN PHÁP LÝ 29/10/2019

1| Các điểm cần lưu ý về dự thảo Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua vào cuối tháng 11 năm […]

Chi tiết

TRANH CHẤP GIỮA LÊ LINH VÀ CÔNG TY PHAN THỊ: ĐÁNH GIÁ VỤ VIỆC THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

Nguyễn Vũ Hoàng Long Cuối năm 2018, tranh chấp về quyền tác giả giữa ông Lê Linh và công ty Phan Thị đối với hình […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.