Các loại hợp đồng lao động hợp pháp được quy định tại Bộ luật lao động

Các loại hợp đồng lao động hợp pháp được quy định tại Bộ luật lao động

Tại Việt Nam, mối quan hệ lao động giữa người lao động và người trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng lao động được điều chỉnh bởi bộ luật lao động. Hợp đồng lao động được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, các bên trong một mối quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động hiện nay được phân thành 03 loại:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là loại hợp đồng được giao kết không có thỏa thuận một thời gian kết thúc mối quan hệ lao động cụ thể, nhất định. (Sau đây được gọi là “Hợp đồng không thời hạn”);
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là loại hợp đồng trong đó hai bên xác định thời hạn chấm dứt hiệu lực của hợp đồngtrong khoản thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. (Sau đây được gọi tắt là “Hợp đồng có thời hạn”);
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. (Sau đây được gọi là “Hợp đồng mùa vụ”).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng lao động kết thúc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký hợp đồng sẽ tự động gia hạn: hợp đồng mùa vụ sẽ trở thành hợp đồng có thời hạn và hợp đồng có thời hạn 24 tháng sẽ trở thành hợp đồng lao động không thời hạn.

Các bên vẫn có thể ký kết một hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn, tuy nhiên điều này chỉ được thêm một (01) lần. Từ hợp đồng lao động thứ ba trở đi hiển nhiên sẽ là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Người lao đồng cần chú ý rằng, không phải ai trong một công ty cũng đều có quyền ký kết Hợp đồng lao động với bạn. Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được pháp luật quy định gồm:

 • Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Hợp tác xã nơi bạn làm việc;
 • Người đứng đầu một cơ quan, đơn vị, tổ chức;
 • Chủ hộ gia đình;
 • Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Trường hợp không phải là những người nêu trên ký kết hợp đồng với người lao động thì hợp đồng này sẽ bị vô hiệu khi có tranh chấp phát sinh, đồng nghĩa với việc quyền lợi của người lao động sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, một hợp đồng lao động đúng hình thức theo pháp luật lao động phải đảm bảo đầy đủ các thỏa thuận về:

 • Các thông tin cơ bản về công ty, hợp tác xã,.. như: tên, địa chỉ trụ sở chúng, mã số doanh nghiệp, đại diện theo pháp luật,…;
 • Họ tên, ngày sinh, số giấy tờ tùy thân của người lao động, địa chỉ thường trú,..;
 • Công việc mà người lao động đảm nhận và địa điểm làm việc;
 • Loại hợp đồng lao động ký kết;
 • Mức lương, thù lao, thời hạn trả lương, phụ cấp,..;
 • Chế độ nâng lương, nâng bậc;
 • Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;
 • Bảo hộ lao động đối với các công ty sản xuất, xây dựng,…;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 • Phụ lục hợp đồng.

Bạn hãy là một người lao động thông minh và am hiểu pháp luật để bảo đảm quyền lợi của mình nhé.

 

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.