Hướng dẫn cách đặt tên chi nhánh | Văn phòng đại diện 2019

Hướng dẫn cách đặt tên chi nhánh | Văn phòng đại diện 2019

1. Cách đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Căn cứ Điều 41 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định như sau:

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.”

Ví dụ 1: Công ty TNHH Thương mại Thành Công thành lập một chi nhánh, Công ty này có thể đặt tên cho chi nhánh như sau:

 • Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Thành Công
 • Chi nhánh số 1 Công ty TNHH Thương mại Thành Công
 • Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Thương mại Thành Công
 • Chi nhánh Hòa Bình – Công ty TNHH Thương Mại Thành Công.

Ví dụ 2: Công ty TNHH Thương mại Thành Công thành lập Văn Phòng Đại diện, Công ty này có thể đặt tên cho Văn Phòng đại diện như sau:

 • Văn Phòng đại diện Công ty TNHH Thương mại Thành Công
 • Văn Phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Thương mại Thành Công
 • Văn Phòng đại diện số 1 Công ty TNHH Thương mại Thành Công.

Ví dụ 3: Công ty TNHH Thương mại Thành Công thành lập Địa điểm kinh doanh, Công ty này có thể đặt tên cho Địa điểm kinh doanh như sau:

 • Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Thành Công
 • Địa điểm kinh doanh số 1 Công ty TNHH Thương mại Thành Công
 • Địa điểm kinh doanh số 1 hoặc Địa điểm Hòa Bình.

2. Lưu ý khi đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Lưu ý 1: Pháp luật không quy định tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp như quy định tại khoản 2 Điều 41 đối với chi nhánh và Văn Phòng Đại diện.Do đó, Doanh nghiệp có thể đặt tên chỉ gồm tên riêng và không kèm theo tên doanh nghiệp.

 • Ví dụ: Địa điểm kinh doanh Số 1 hoặc Địa điểm kinh doanh Hòa Bình.

Lưu ý 2: Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 78/2014/NĐ-CP thì:

Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

 • Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại Thành Công thành lập chi nhánh với tên tiếng việt là Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Thương mại Thành Công, công ty có thể đăng ký tên tiếng anh là Branch at Ho Chi Minh City – Thanh Cong Trading Company Limited và tên viết tắt cho chi nhánh là Branch at Ho Chi Minh City.

Lưu ý 3: Căn cứ khoản 3 Điều 20 Nghị định 78/2014/NĐ-CP Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”

 • Ví dụ: Chi nhánh Doanh Nghiệp Hòa Bình – Công ty TNHH Thương mại Thành Công, Văn Phòng đại diện Công ty Hòa Bình – Công ty TNHH Thương mại Thành Công, Địa điểm kinh doanh Công ty Hòa Bình.

Trên đây là một số hướng dẫn và lưu ý khi đặt tên các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp.Luật Sư Giỏi hi vọng các chủ doanh nghiệp có thể vận dụng và nắm rõ cách đặt tên theo đúng quy định pháp luật.

 

 

Hướng dẫn cách đặt tên chi nhánh | Văn phòng đại diện 2019
5 (100%) 1 vote
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.