CẬP NHẬT PHÁP LUẬT HÀNG THÁNG 4/9/2019

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT HÀNG THÁNG 4/9/2019

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÁNG LƯU Ý CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 9 NĂM 2019

1.Các điều kiện trong việc kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Nghị định này quy định chi tiết điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường như sau:

 • Đối với kinh doanh dịch vụ karaoke:
 • Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình phải được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ;
 • Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).
 • Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường:
 • Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình phải được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ;
 • Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ);
 • Địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa từ 200m trở lên.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định việc doanh nghiệp hoặc hộ gia đình kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo không hoạt động trong khung giờ từ 00 giờ sáng đến 08 giờ sáng. Đối với doanh nghiệp hoặc hộ gia đình kinh doanh dịch vụ vũ trường phải đảm bảo không hoạt động trong khung giờ từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Nghị định 54/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/09/2019.

2.Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (DICA)

Thông tư 06/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC), nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là PPP), các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Theo Thông Tư này, doanh nghiệp gồm (i) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; (ii) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp xin cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên; (iii) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư được xem là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sẽ thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép (DICA).

Trường hợp các doanh nghiệp sau đây đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải thực hiện đóng tài khoản này, đồng thời nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp đó thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo quy định về quản lý ngoại hối:

 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp, trừ trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có nhu cầu và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành vào ngày 06/09/2019.

II. CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 8 NĂM 2019

STTTÊN VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

 

NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1.Thông tư 48/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp08/08/201910/10/2019
2.Thông tư 49/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa08/08/201923/09/2019
3.Thông tư 13/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành sửa đổi Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài21/08/201905/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.