Bài Viết

Trường hợp nào không phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thông qua bài viết này, Luật Sư Phạm Hồng Mạnh sẽ giúp các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài […]

Chi tiết

Quy trình đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư Việt Nam 2019

1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài hiện nay tại Việt Nam: Nhà Đầu Tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước […]

Chi tiết

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện nước ngoài

Thương nhân nước ngoài có thể đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam bất kỳ lúc nào, vì […]

Chi tiết

Thủ tục tăng vốn nước ngoài cho công ty có giấy chứng nhận đầu tư

Bài viết áp dụng cho trường hợp: Thành viên/ cổ đông góp thêm vốn/ mua cổ phần vào công ty có vốn đầu tư nước […]

Chi tiết

Văn phòng đại diện là gì?

Trong thời điểm hiện nay, cụm từ “Văn phòng đại diện” đã quá đỗi quen thuộc đối với nhiều người. Ta có thể bắt gặp […]

Chi tiết

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về […]

Chi tiết

Thủ tục tăng vốn do huy động từ bên ngoài của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài tăng vốn mà nguồn vốn này được huy động từ các cá nhân/tổ chức […]

Chi tiết

Thủ Tục tăng vốn đầu tư nước ngoài do cổ đông công ty đóng góp

Trong trường hợp Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tăng vốn điều lệ và nguồn vốn này do các thành viên/ cổ đông […]

Chi tiết
tang von dieu le

Quy Trình Tăng Vốn Đầu Tư Của Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Căn cứ khoản 17, 18 Điều 3 Luật đầu tư năm 2014, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty có Nhà […]

Chi tiết

Công bố Danh mục Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (tiếp theo)

Danh mục bao gồm 18 phân ngành đòi hỏi nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, gồm (tiếp theo): […]

Chi tiết
1 2 3 11
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.