Bài Viết

Quy trình đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư Việt Nam 2019

1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài hiện nay tại Việt Nam: Nhà Đầu Tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước […]

Chi tiết

Hồ sơ đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn

Hồ sơ đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn được quy định như sau: 1. Hồ sơ đăng ký đối với trường […]

Chi tiết

Hồ sơ đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn

Hồ sơ đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn bao gồm: Đơn đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến […]

Chi tiết

Đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn được quy định như sau: Trường hợp phát sinh […]

Chi tiết

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn theo quy định sau: Sau khi mở tài khoản vốn […]

Chi tiết

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được quy định như sau: 1. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu […]

Chi tiết

Trách nhiệm của nhà đầu tư khi đầu tư ra nước ngoài

Trách nhiệm của nhà đầu tư khi đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau: Tuân thủ các quy định về đầu tư […]

Chi tiết

Sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở nước ngoài

Việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở nước ngoài được quy định như sau: Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu […]

Chi tiết

Chuyển lợi nhuận về Việt Nam (kỳ II)

Việc chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và chuyển vốn đầu tư về Việt Nam được quy định như sau: Nhà đầu tư có trách […]

Chi tiết

Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ trước đầu tư

Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ trước đầu tư được quy định như sau: 1. Việc chuyển ngoại tệ ra nước […]

Chi tiết
1 2 3 4
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.