Bài Viết

Thủ tục tăng vốn nước ngoài cho công ty có giấy chứng nhận đầu tư

Bài viết áp dụng cho trường hợp: Thành viên/ cổ đông góp thêm vốn/ mua cổ phần vào công ty có vốn đầu tư nước […]

Chi tiết

Thủ tục tăng vốn do huy động từ bên ngoài của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài tăng vốn mà nguồn vốn này được huy động từ các cá nhân/tổ chức […]

Chi tiết

Thủ Tục tăng vốn đầu tư nước ngoài do cổ đông công ty đóng góp

Trong trường hợp Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tăng vốn điều lệ và nguồn vốn này do các thành viên/ cổ đông […]

Chi tiết
tang von dieu le

Quy Trình Tăng Vốn Đầu Tư Của Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Căn cứ khoản 17, 18 Điều 3 Luật đầu tư năm 2014, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty có Nhà […]

Chi tiết

Cấp, điều chỉnh GCN qua Hệ thống thông tin quốc gia

Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước […]

Chi tiết

Điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Kỳ IV)

Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp không phải có quyết định […]

Chi tiết

Điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài (Kỳ III)

Trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định như […]

Chi tiết

Điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Kỳ II)

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp không thuộc diện phải có […]

Chi tiết

Điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư ra nước ngoài (kỳ I)

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết […]

Chi tiết

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014, các cơ quan sau đây được cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. 1. […]

Chi tiết
1 2
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.