Bài Viết

Trường hợp nào không phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thông qua bài viết này, Luật Sư Phạm Hồng Mạnh sẽ giúp các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài […]

Chi tiết

Điều kiện vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp (Kỳ II)

Khi doanh nghiệp vay vốn nước ngoài, ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện bổ sung […]

Chi tiết

Điều kiện vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp (Kỳ I)

Để thực hiện vay vốn nước ngoài, doanh nghiệp đi vay phải đáp ứng các điều kiện chung và điều kiện bổ sung tương ứng […]

Chi tiết

Hồ sơ đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn

Hồ sơ đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn được quy định như sau: 1. Hồ sơ đăng ký đối với trường […]

Chi tiết

Hồ sơ đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn

Hồ sơ đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn bao gồm: Đơn đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến […]

Chi tiết

Đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn được quy định như sau: Trường hợp phát sinh […]

Chi tiết

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn theo quy định sau: Sau khi mở tài khoản vốn […]

Chi tiết

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được quy định như sau: 1. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu […]

Chi tiết

Trách nhiệm của nhà đầu tư khi đầu tư ra nước ngoài

Trách nhiệm của nhà đầu tư khi đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau: Tuân thủ các quy định về đầu tư […]

Chi tiết

Sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở nước ngoài

Việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở nước ngoài được quy định như sau: Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu […]

Chi tiết
1 2 3 8
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.