Bài Viết

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về […]

Chi tiết

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại thông tư 05/2014/TT-NHNN mọi giao dịch liên quan hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại […]

Chi tiết

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Thông tư 19/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối […]

Chi tiết

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Nhà đầu tư khi đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tếcần tuân theo các quy định của Luật Đầu tư 2014 […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.