Bài Viết

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Theo quy định tại Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì Quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một […]

Chi tiết

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (P2)

Theo quy định tại Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án […]

Chi tiết

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 76/2015/NĐ-CP thì Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy ban nhân […]

Chi tiết

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (P1)

Theo quy định tại Điều 48 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 thì Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án […]

Chi tiết

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Điều Kiện Chuyển Nhượng Dự Án Đầu Tư Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật đầu tư 2014 Nhà đầu tư có […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.