Bài Viết

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện nước ngoài

Thương nhân nước ngoài có thể đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam bất kỳ lúc nào, vì […]

Chi tiết

Văn phòng đại diện là gì?

Trong thời điểm hiện nay, cụm từ “Văn phòng đại diện” đã quá đỗi quen thuộc đối với nhiều người. Ta có thể bắt gặp […]

Chi tiết

Điều kiện cấp phép văn phòng đại diện

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 06/2016 quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh thương […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.