Bài Viết

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền 1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương […]

Chi tiết

Thẩm quyền ký kết hợp đồng trong công ty

Trong hoạt động kinh doanh của công ty, ký kết hợp đồng là một hoạt động vô cùng quan trọng. Các hợp đồng đầu vào giúp […]

Chi tiết

Xây dựng điều lệ công ty

    1. Những loại hình doanh nghiệp nào cần phải có điều lệ? Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 các loại hình doanh nghiệp […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.