Bài Viết

Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế

Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế Quyền này của người để lại di sản được quy định tại điều 626, bộ luật […]

Chi tiết

Những người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu […]

Chi tiết

Những di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

1. Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên, nếu quân nhân […]

Chi tiết

Hiệu lực của di chúc

Căn cứ bộ luật dân sự 2015, điều 643: 1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa […]

Chi tiết

Thừa kế theo pháp luật

Việc lập di chúc để phân chia di sản thừa kế ở Việt Nam không được phổ biến. Phần lớn người dân chưa có sự […]

Chi tiết

Thừa kế theo di chúc

Để thể hiện nguyện vọng của mình đối với các tài sản do mình tạo lập, mọi người thường để lại di chúc ghi nhận […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.