Bài Viết

Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Căn cứ bắt buộc chuyển giao: Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân […]

Chi tiết

Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng li-xăng) – một trong các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công […]

Chi tiết

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.