Bài Viết

Cục bản quyền tác giả

1. Tổng quan về quyền tác giả Theo Khoản 2 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung luật Sở hữu trí tuệ 2009, quyền tác […]

Chi tiết

Các vấn đề cần biết về bản quyền hình ảnh trên mạng

Ngày nay, công nghệ kỹ thuật phát triển bằng việc tích hợp các tiện ích trong cùng một sản phẩm giúp bạn dễ dàng chụp […]

Chi tiết

Các khái niệm phổ biến cần biết trong luật bản quyền tác giả

Ý thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, vì vậy mà bản quyền tác giả là một trong những đối tượng của […]

Chi tiết

Những tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam

Căn cứ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 1. Các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả […]

Chi tiết

Quyền tác giả theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Các quyền tài sản và quyền nhân thân của tác giả tự động phát […]

Chi tiết

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu […]

Chi tiết

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan

Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình. Quyền của […]

Chi tiết

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Theo quy định tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, các hành vi sau đây bị xem […]

Chi tiết

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở […]

Chi tiết

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở […]

Chi tiết
1 2 3
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.