Bài Viết

đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, xuất xứ nước ngoài của nhãn hiệu không là yếu […]

Chi tiết

Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu | Logo trực tuyến

Căn cứ khoản 2 Điều 72 Luật Sở Hữu Trí Tuệ Một nhãn hiệu muốn được cấp văn bằng bảo hộ phải Có khả năng […]

Chi tiết

Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam

Để có thể độc quyền nhãn hiệu ở Việt Nam thì cá nhân, tổ chức buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký xác lập […]

Chi tiết

Đăng ký bảo hộ thương hiệu có khó như bạn nghĩ ?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, gắn liền với danh […]

Chi tiết

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu

Rất nhiều doanh nghiệp không nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu thông qua đăng ký nhãn hiệu. Trong khi […]

Chi tiết

Từ chối cấp văn bằng bảo hộ

1. Theo quy định tại Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì văn bằng bảo hộ […]

Chi tiết

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về chủ sở hữu đối tượng sở hữu […]

Chi tiết

Quyền chỉnh sửa đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì người nộp đơn đăng ký […]

Chi tiết

Thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Sau khi đơn đăng ký sáng chế đã được thẩm định hình thức và được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy […]

Chi tiết

Quyền đăng ký sở hữu công nghiệp (Kỳ I)

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, các tổ chức, cá nhân sau đây có […]

Chi tiết
1 2 3 4
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.