Bài Viết

Hiểu đúng về sáng chế | So sánh sáng chế và quyền tác giả

Nối tiếp các chuyên mục bài viết liên quan đến đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, Apolat Legal sẽ gửi đến quý bạn đọc […]

Chi tiết

Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

1. Tổng quan về đăng ký sáng chế Định nghĩa và tiêu chuẩn xác định sáng chế để bảo hộ Theo khoản 2 Điều 14 […]

Chi tiết

Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp

Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được quy định tại […]

Chi tiết

Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hạn chế bởi […]

Chi tiết

Từ chối cấp văn bằng bảo hộ

1. Theo quy định tại Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì văn bằng bảo hộ […]

Chi tiết

Quyền của tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về quyền tác giả của đối tượng sở hữu công […]

Chi tiết

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về chủ sở hữu đối tượng sở hữu […]

Chi tiết

Quyền chỉnh sửa đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì người nộp đơn đăng ký […]

Chi tiết

Thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Sau khi đơn đăng ký sáng chế đã được thẩm định hình thức và được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy […]

Chi tiết

Quyền đăng ký sở hữu công nghiệp (Kỳ I)

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, các tổ chức, cá nhân sau đây có […]

Chi tiết
1 2 3
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.