Bài Viết

Quyền tác giả theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Các quyền tài sản và quyền nhân thân của tác giả tự động phát […]

Chi tiết

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu

Rất nhiều doanh nghiệp không nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu thông qua đăng ký nhãn hiệu. Trong khi […]

Chi tiết

Hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng (Kỳ III)

4. Hủy bỏ hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các […]

Chi tiết

Hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng (Kỳ II)

3. Đình chỉ, phục hồi hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ […]

Chi tiết

Hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng (Kỳ I)

Bằng bảo hộ giống cây trồng ghi nhận tên giống và loài cây trồng, tên chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng (sau […]

Chi tiết

Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Để được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc nộp đơn đăng ký bảo hộ cho […]

Chi tiết

Nguyên tắc xác lập quyền đối với giống cây trồng

Khi đăng ký xác lập quyền đối với giống cây trồng, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy […]

Chi tiết

Điều kiện bảo hộ giống cây trồng (Kỳ II)

4. Tính ổn định của giống cây trồng (Điều 162 Luật này) Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng liên […]

Chi tiết

Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp

Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được quy định tại […]

Chi tiết

Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hạn chế bởi […]

Chi tiết
1 2 3 4 11
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.