Bài Viết

Cơ sở tra cứu đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu

Khi đặt tên thương hiệu, chủ doanh nghiệp thường quan tâm tới nhiều yếu tố như: – Ngắn gọn: Để giúp khách hang dễ nhớ […]

Chi tiết

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ […]

Chi tiết

Nguyên tắc khi đăng ký Quyền sở hữu công nghiệp

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên: Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau, các kiểu […]

Chi tiết

Các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các biện pháp dân sự: Toà án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành […]

Chi tiết

Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Căn cứ bắt buộc chuyển giao: Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân […]

Chi tiết

Đăng ký tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang […]

Chi tiết

Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Việt Nam hiện là thành viên của cả Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid nên doanh nghiệp có thể nộp đơn vào các […]

Chi tiết

Bảo hộ Bí mật kinh doanh

1. Khái niệm Bí mật kinh doanh: Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, […]

Chi tiết

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

1. Các quyền nhân thân sau được bảo hộ vô thời hạn: – Quyền đặt tên cho tác phẩm (nhưng không áp dụng đối với […]

Chi tiết

Cạnh tranh không lành mạnh trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Công ước Paris

Theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam: – Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Sử […]

Chi tiết
1 7 8 9 10 11
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.