Bài Viết

phat vi phma hop dong

Những điều cần biết về các mức phạt vi phạm hợp đồng hiện nay

Phạt vi phạm hợp đồng phát sinh nếu xảy ra trường hợp một bên trong số các bên giao kết hợp đồng vi phạm hợp […]

Chi tiết

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics (Kỳ 3)

Căn cứ vào Điều 7 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc […]

Chi tiết

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics (Kỳ 2)

Căn cứ vào Điều 6 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ […]

Chi tiết

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics (Kỳ 1)

Căn cứ theo phân loại dịch vụ Logistics được quy định tại Điều 4 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP thì điều kiện kinh doanh của mỗi loại […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm sắt, thép (Kỳ 3)

Những lưu ý tiếp theo khi tra cứu Mã HS của nhóm sắt, thép được quy định như sau: 1. Trong Chương này và, trong […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm sắt, thép (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS của nhóm sắt, thép được quy định như sau: 1. Trong Chương này và, trong các Chú […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm sắt thép (Kỳ 1)

Mã HS của nhóm sắt thép được quy định như sau: 72010000 Gang thỏi và, gang kính ở dạng thỏi, dạng khối hoặc dạng thô khác. […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản

Mã HS của nhóm Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản; các bộ phận của chúng làm […]

Chi tiết

Mã HS nhóm Sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS đối với nhóm Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu […]

Chi tiết

Mã HS nhóm Sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica (Kỳ 1)

Mã HS của nhóm Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự được quy định như sau: […]

Chi tiết
1 2 3 10
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.