Bài Viết

Chủ thể của hoạt động khuyến mại

Hoạt động khuyến mại được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005 như sau: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của […]

Chi tiết

Đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại

Đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại khi có một trong những căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP Quy định […]

Chi tiết

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Theo quy định tại Điều 100 Luật Thương mại 2005 về những hành vi sẽ bị cấm trong hoạt động khuyến mại đó là: 1. Khuyến mại […]

Chi tiết

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm về khuyến mại

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 185/2013/NĐ-CP như sau: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân hoạt động […]

Chi tiết

Quy định của pháp luật về hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Khái niệm khuyến mại được quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005 như sau: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến […]

Chi tiết

Các hình thức khuyến mại

Khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005 quy định “khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến […]

Chi tiết

Quy định về hoạt động khuyến mại

Theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại năm 2005: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân […]

Chi tiết

Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại online

Hiện nay, hoạt động khuyến mại đang diễn ra ngày càng phổ biến. Tuy nhiên tùy thuộc vào từng hình thức hoạt động khuyến mại mà […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.