Bài Viết

Quyền và nghĩa vụ của đại lý thương mại

Hiện nay giao dịch trung gian thông qua đại lý thương mại đang ngày càng được phổ biến. Apolat Legal xin được trình bày về […]

Chi tiết

Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại online

Hiện nay, hoạt động khuyến mại đang diễn ra ngày càng phổ biến. Tuy nhiên tùy thuộc vào từng hình thức hoạt động khuyến mại mà […]

Chi tiết

Hoạt động thương mại điện tử

Ngày 16 tháng 05 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 52/2013/NĐ-CP  về Thương mại điện tử, Apolat Legal trân trọng giới thiệu nội dung về […]

Chi tiết

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên […]

Chi tiết
1 8 9 10
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.