Bài Viết

Mã HS của nhóm Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh

Mã HS của nhóm Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh được quy định như sau: Lưu ý: 1. Chương này không bao gồm các phế […]

Chi tiết

Mã HS nhóm dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật (Kỳ 3)

Những lưu ý tiếp theo khi tra cứu Mã HS đối với nhóm dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo […]

Chi tiết

Mã HS nhóm dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS đối với nhóm dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS đối với nhóm Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm được quy định như sau: 1. Trong Chương […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm (Kỳ 1)

Mã HS của nhóm Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm được quy định như sau: 76010000 Nhôm chưa gia công. 76020000 Phế liệu và […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm sản phẩm bằng sắt hoặc thép

1. Quy định Mã HS của nhóm sản phẩm bằng sắt hoặc thép: Trong Chương này khái niệm “gang đúc” áp dụng cho các sản […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Đồ gốm, sứ

Mã HS của nhóm đồ gốm, sứ được quy định như sau: Lưu ý: 1. Chương này chỉ áp dụng đối với những sản phẩm […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Giầy, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự

Mã HS của nhóm Giầy, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên được quy định như sau: […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc (Kỳ 3)

Những lưu ý tiếp theo khi tra cứu Mã HS đối với nhóm Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc được […]

Chi tiết
1 2 3 4 10
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.