Bài Viết

Mã HS của nhóm Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS đối với nhóm Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc được quy định […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc (Kỳ 1)

Mã HS của nhóm Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc được quy định như sau: 6101 Áo khoác dài, […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Các loại hàng dệt kim hoặc móc

Mã HS của nhóm Các loại hàng dệt kim hoặc móc được quy định như sau: Lưu ý: 1. Chương này không bao gồm: (a) […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Giấy và cáctông (Kỳ 3)

Những lưu ý tiếp theo khi tra cứu Mã HS của nhóm Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Giấy và cáctông (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS của nhóm Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông được […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Giấy và cáctông (Kỳ 1)

Mã HS của nhóm Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông được quy định như sau: 48010000 Giấy […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; Than từ gỗ (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS nhóm Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; Than từ gỗ được quy định như sau: 1. Chương […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; Than từ gỗ (Kỳ 1)

Mã HS của nhóm Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; Than từ gỗ được quy định như sau: 44010000 Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm cao su và các sản phẩm bằng cao su (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS đối với nhóm cao su và các sản phẩm bằng cao su được quy định như sau: 1. […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm cao su và các sản phẩm bằng cao su (Kỳ 1)

Mã HS của nhóm cao su và các sản phẩm bằng cao su được quy định như sau: 40010000 Cao su tự nhiên, nhựa cây […]

Chi tiết
1 2 3 4 5 10
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.