Bài Viết

Hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, sữa (Kỳ 2)

Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu quy định chung về hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm, phụ gia […]

Chi tiết

Hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, sữa (Kỳ 1)

Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em là những sản phẩm phổ biến trong cuộc sống […]

Chi tiết

Quy định pháp luật về Quảng cáo mỹ phẩm

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 20 Luật Quảng cáo 2012 có quy định về điều kiện quảng cáo mỹ phẩm như […]

Chi tiết

Hiệu lực của Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc không ghi thời hạn hiệu lực và hết hiệu lực trong các trường hợp sau: a) Giấy […]

Chi tiết

Quy định của pháp luật về quảng cáo thuốc (P2)

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 09/2015/TT – BYT điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo thuốc như sau: 1. Thuốc được phép quảng […]

Chi tiết

Quy định của pháp luật về quảng cáo thuốc (P1)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 181/2013/NĐ-CP thì: Việc quảng cáo thuốc chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước […]

Chi tiết

Các thông tin, hình ảnh không được sử dụng trong nội dung quảng cáo thuốc

Các thông tin, hình ảnh không được sử dụng trong nội dung quảng cáo thuốc được quy định tại Điều 126  Nghị định 54/2017/NĐ-CP như sau: “1. […]

Chi tiết

Điều kiện quảng cáo sữa, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 181/2013/NĐ-CP thì: Việc quảng cáo sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng […]

Chi tiết

Quy định về phương tiện quảng cáo, yêu cầu về nội dung và điều kiện của hoạt động quảng cáo

Quảng cáo thương mại hiện nay là phương thức phổ biến trong việc giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu […]

Chi tiết

Các quy định cấm trong hoạt động quảng cáo

Quảng cáo thương mại hiện nay là phương thức phổ biến trong việc giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.