Bài Viết

Bảo vệ bên mua trong trường hợp bên bán giao hàng kém chất lượng trong thanh toán L/C

Như chúng ta đã biết, các đối tác ký kết hợp đồng có trụ sở ở những quốc gia khác nhau cho nên giữa họ […]

Chi tiết

Thương nhân làm đại lý mua, bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

Đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Thương nhân ở đây có thể là thương […]

Chi tiết

Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu

Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay bao gồm: Phương thức chuyển tiền (Remittance); Phương thức ghi sổ (Open Account); […]

Chi tiết

Điều khoản soạn sẵn trong hợp đồng thương mại quốc tế

Các điều khoản soạn sẵn nhìn chung được hiểu là những nội dung và điều kiện trong hợp đồng mà chúng được in sẵn lên […]

Chi tiết

Yêu cầu giảm giá hàng hóa theo Công ước viên 1980

Tại điều 50 Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (Sau đây gọi là “CISG”) quy định: […]

Chi tiết
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.