Bài Viết

Mã HS của nhóm sắt, thép (Kỳ 3)

Những lưu ý tiếp theo khi tra cứu Mã HS của nhóm sắt, thép được quy định như sau: 1. Trong Chương này và, trong […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm sắt, thép (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS của nhóm sắt, thép được quy định như sau: 1. Trong Chương này và, trong các Chú […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm sắt thép (Kỳ 1)

Mã HS của nhóm sắt thép được quy định như sau: 72010000 Gang thỏi và, gang kính ở dạng thỏi, dạng khối hoặc dạng thô khác. […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản

Mã HS của nhóm Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản; các bộ phận của chúng làm […]

Chi tiết

Mã HS nhóm Sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS đối với nhóm Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu […]

Chi tiết

Mã HS nhóm Sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica (Kỳ 1)

Mã HS của nhóm Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự được quy định như sau: […]

Chi tiết

Mã HS của nhóm Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh

Mã HS của nhóm Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh được quy định như sau: Lưu ý: 1. Chương này không bao gồm các phế […]

Chi tiết

Mã HS nhóm dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật (Kỳ 3)

Những lưu ý tiếp theo khi tra cứu Mã HS đối với nhóm dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo […]

Chi tiết

Mã HS nhóm dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật (Kỳ 2)

Những lưu ý khi tra cứu Mã HS đối với nhóm dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm […]

Chi tiết
1 2 3 4
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.