Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi công ty có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý:

Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên

Nhà đầu tư cần phải thực hiện điều chỉnh khi thay đổi các nội dung Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư 2014, bao gồm:

 1. Mã số dự án đầu tư.
 2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 3. Tên dự án đầu tư.
 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 7. Thời hạn hoạt động của dự án.
 8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Trường hợp khách hàng cần thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam, Các Luật Sư Giỏi đến từ hãng luật Apolat Legal sẽ hỗ trợ bạn :

 • Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử Quốc gia;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

chu-ky-le-tien-dat

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.