Dịch vụ nhượng quyền thương mại

Dịch vụ nhượng quyền thương mại

Franchise- hoạt động nhượng quyền thương mại, một hình thức được kỳ vọng sẽ dễ dàng hơn trong kinh doanh, không cần phải xây dựng thương hiệu, thừa hưởng nhiều yếu tố về kinh nghiệm, cách thức tổ chức, công thức…của bên nhượng quyền

Nhưng trên thực tế, hoạt động đăgn ký nhượng quyền thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu các bên không hiểu đúng quy định pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, Apolat Legal chắc chắn sẽ không giúp khách hàng hiểu tất cả những vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại, nhưng Apolat Legal sẽ trình bày những điểm chính của việc đăng ký  nhượng quyền thương mại trong kinh doanh.

Khái niệm nhượng quyền thương mại?

Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005 thì Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại mà bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 1. Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Điều kiện để một thương nhân đăng ký nhượng quyền thương mại hoặc nhận nhượng quyền thương mại?

Như đã đề cập ở trên, hoạt động nhượng quyền thương mại mang đến nhiều lợi ích nhất định. Do đó, nghị định 08/2018/NĐ-CP ban hành đã mở rộng quy định về điều kiện để thương nhân nhượng quyền thương mại, cụ thể Thương nhân được cấp phép nhượng quyền thương mại khi khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Nghị định 08/2018/NĐ-CP được ban hành cũng đã bãi bỏ quy định về điều kiện đối với Bên nhận nhượng quyền thương mại và Hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại.

Mặc dù pháp luật đã mở rộng và tạo điều kiện cho việc thực hiện đăng ký nhượng quyền thương mại tuy nhiên hoạt động này vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc soạn hợp đồng nhượng quyền thương mại; chuẩn bị bản đề án/ phương án kinh doanh/ phương án quản lý hoặc bất kỳ loại tài liệu nội bộ nào trong đó có thể hiện các yếu tố : lĩnh vực hàng hóa dịch vụ kinh doanh, bí quyết, phương án kinh doanh, phương án nhân sự, khẩu hiệu, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo, các hình thức quản lý hệ thống.. và Hồ sơ pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép con (nếu có), văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ….

Đồng thời, thương nhân khi thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại phải đăng ký nhượng quyền hoặc thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 17 và Điều 17a Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCT ngày 25/04/2014

Các công việc APOLAT LEGAL sẽ thực hiện dịch vụ nhượng quyền thương mại cho khách hàng

Bước 1:Thu thập và tra cứu thông tin hoạt động nhượng quyền

 • Trực tiếp thu thập những thông tin liên quan đến vụ việc hoặc thu thập qua trao đổi thư điện tử với khách hàng;
 • Tra cứu các luật và quy định của Việt Nam có liên quan đến Vụ việc được giao;

Bước 2:Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng

 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép;Tham vấn ý kiến/ tư vấn liên quan đến vụ việc từ các viên chức Nhà nước có liên quan tại địa phương (nếu có những vấn đề pháp lý còn mơ hồ hay nhập nhằng);
 • Hoàn thiện bản thảo về hồ sơ xin cấp phép và gửi cho khách hàng bằng thư điện tử để khách hàng có ý kiến và bổ sung;
 • Xem xét các ý kiến và thông tin bổ sung (nếu có) của khách hàng đối với bản thảo về hồ sơ xin cấp phép, điều chỉnh và/hoặc bổ sung và hoàn thiện hồ sơ;
 • Gửi bản hoàn tất của hồ sơ xin cấp phép cho khách hàng qua thư điện tử/fax hoặc bưu điện để khách hàng ký tên để nộp hồ sơ;

Bước 3: Nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phép đăng ký nhượng quyền địa phương

 • Nhận lại hồ sơ xin cấp phép đã ký của khách hàng, đóng hồ sơ và nộp cho các cơ quan cấp phép địa phương của Việt Nam;
 • Theo dõi thường xuyên tình hình đánh giá hồ sơ xin cấp phép của các cơ quan cấp phép địa phương tại Việt Nam, bao gồm việc soạn thảo các bản giải trình và/hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các cơ quan cấp phép của Việt Nam (nếu được yêu cầu);
 • Báo cáo tình hình hồ sơ cho khách hàng theo từng thời điểm nếu có bước tiến triển đáng kể;
 • Tham dự buổi họp với khách hàng để thông báo cho khách hàng về tình trạng nộp hồ sơ xin cấp phép;

Bước 4: Nhận giấy phép/sự phê chuẩn/chứng nhận từ các cơ quan cấp phép đăng ký nhượng quyền của Việt Nam

chu-ky-pham-thi-thoa

Dịch vụ nhượng quyền thương mại
5 (100%) 2 votes
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.