Khi nào được nhận bảo hiểm thất nghiệp? Mức hưởng trợ cấp hiện nay

Khi nào được nhận bảo hiểm thất nghiệp? Mức hưởng trợ cấp hiện nay

Thị trường lao động hiện nay đang ngày càng sôi động, việc đào thải hay chuyển đổi công việc vì thế mà sôi động theo. Điều này không tránh khỏi việc có khoảng trống trong thời gian một người tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp. Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chế độ Bảo hiểm thất nghiệp là một vấn đề mà hầu hết mọi người quan tâm.

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Một người được hưởng chế độ thất nghiệp dựa trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người đó.

1. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp của nhà nước

Các chế độ này bao gồm:

  1. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;
  2. Hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm, Những hình thức này sẽ được Trung tâm dịch vụ và việc làm hỗ trợ nếu nhận được yêu cầu trợ giúp của người thất nghiệp.
  3. Được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi đáp ứng được các điều kiện sau đây

  • Đang đóng bảo hiểm thất nghiệp
  • Chấm dứt hợp đồng lao động, ngoại trừ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động sai luật;
  • Có quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn, trong thời hạn 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm. Hồ sơ gồm: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu, Bản chính hoặc sao y giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động, Sổ Bảo hiểm xã hội.
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

Lưu ý: Người lao động cần lưu ý rằng điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội là bạn vẫn tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở tháng kề trước và thời hạn để nộp hồ sơ hưởng chế độ là trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, sau thời hạn 03 tháng bạn không được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp trong giai đoạn này, quá trình đóng của bạn sẽ được ghi nhận và tính hưởng vào đợt sau.

3. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức lương bình quân 06 tháng đóng trước đó nhưng:

  • Không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định,
  • Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

4. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu đóng đủ bào hiểm xã hội từ 12 tháng đến 36 tháng

Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

 

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.