Tư vấn xác định mã ngành nghề kinh doanh 2019

Tư vấn xác định mã ngành nghề kinh doanh 2019

Thân chào các bạn đọc, trong thời gian qua, Luatsugioi.com đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Quý đọc giả liên quan đến cách xác định và đăng ký mã ngành nghề cho doanh nghiệp. Hôm nay, với bài viết này, Luatsugioi.com hy vọng sẽ giúp Quý đọc giả biết cách xác định và ghi mã ngành nghề kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với ngành nghề doanh nghiệp thực tế kinh doanh.

A: Cơ sở pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
  • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg

B: Nội dung

1. Ghi theo mã ngành cấp 4 của Hệ thống kinh tế

Căn cứ theo khoản 7 điều 1 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì: “Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Theo đó, doanh nghiệp phải ghi ngành theo mã ngành nghề cấp 4 dựa theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Hệ thống ngành kinh tế được phân hóa từ cấp 1 đến cấp 5 tương ứng với số chữ số trong mã ngành đó. Khi chọn mã ngành để đăng ký, doanh nghiệp phải ghi bằng mã ngành cấp 4 – tức có 4 số, sau đó diễn giải chi tiết ngành nghề kinh doanh.

Ví dụ:

STT

Tên ngành

Mã ngành nghề

1

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

 

4641

Theo bảng trên thì mã ngành nghề cấp 4 của doanh nghiệp ghi là “4641” với tên ngành là “Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép” và nội dung chi tiết trong ngành nghề là “Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép’’.

2. Ghi theo ngành nghề được quy định tại các văn bản chuyên ngành

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, danh mục ngành nghề cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh thì ngoài mã ngành cấp 4 ra, doanh nghiệp phải ghi theo ngành, nghề theo các văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ: Khi doanh nghiệp kinh doanh ngành “Bán buôn thực phẩm” thuộc mã ngành “4632” tại thành phố Hồ Chí Minh thì doanh nghiệp phải có cam kết “không hoạt động tại trụ sở”:

STTTên ngànhMã ngành nghề
1Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)4632

 

Lưu ý:

Đối với một số lĩnh vực kinh doanh không có đề cập trong mã ngành nghề cấp 4, cấp 5; doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký như sau:

  • Doanh nghiệp chọn ghi mã ngành nghề cấp 4 có liên quan đến ngành nghề mình kinh doanh và thường có các dạng cấu trúc sau:

+          Hoạt động …khác.

+          Hoạt động có liên quan đến … khác.

+          Hoạt động … chưa được phân vào đâu.

+          … khác.

+          … chưa được phân vào đâu.

  • Khi đã chọn được ngành nghề phù hợp, doanh nghiệp ghi trực tiếp chi tiết ngành nghề, lĩnh vực mình kinh doanh sau mã ngành nghề cấp 4 đó.

3. Cách ghi ngành nghề không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

Trường hợp ngành nghề mà doanh nghiệp dự định đăng ký không có trong Hệ thống ngành kinh tế và cũng không có văn bản pháp luật thực tế điều chỉnh thì khi tiến hành thành lập, doanh nghiệp cần làm một công văn giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở về thực tiễn tồn tại ngành nghề kinh doanh để cơ quan này được rõ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét ghi nhận hoặc không ghi nhận và sẽ thông báo cho doanh nghiệp.

 

Tư vấn xác định mã ngành nghề kinh doanh 2019
5 (100%) 2 votes
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.