Mua Bán Và Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Mua Bán Và Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Cùng với quá trình đổi mới và tái cấu trúc nền kinh tế, hoạt động mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp tại Việt Nam đang diễn ra ngày càng sôi động, hứa hẹn sự bùng nổ trong thời gian tới.

Trước khi tiến hành mua bán, sáp nhập bất kỳ doanh nghiệp nào, các Nhà Đầu Tư và đặc biệt là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài thường yêu cầu Apolat Legal cung cấp dịch vụ Thẩm Định Pháp Lý để kiểm tra Doanh Nghiệp Mục Tiêu đã tuân thủ hoặc chưa tuân thủ những quy định pháp luật nào, những rủi ro pháp lý có thể gặp nếu tiến hành mua bán, sáp nhập …

Apolat Legal tiến hành dịch vụ Thẩm Định Pháp Lý theo các bước như sau:

Bước 1: Thu thập thông tin liên quan

 1. Phác thảo và gửi danh mục các tài liệu cần được cung cấp cho công việc Thẩm Định Pháp Lý;
 2. Tham dự cuộc họp với Khách Hàng để thu thập các thông tin ban đầu có liên quan đến Thẩm Định Pháp Lý;
 3. Bố trí các luật sư cộng sự, luật sư cao cấp và trợ lý pháp lý thích hợp (“Nhóm Luật sư”) để phụ trách công việc Thẩm Định Pháp Lý;
 4. Phác thảo và gửi danh sách các câu hỏi cho Doanh Nghiệp Mục Tiêu, nếu cần; và
 5. Theo sát Khách Hàng và đại diện được ủy quyền của Doanh Nghiệp Mục Tiêu để thu thập các tài liệu cần thiết.

Bước 2: Kiểm tra các vấn đề pháp lý

 1. Rà soát những tài liệu có liên quan do Doanh Nghiệp Mục Tiêu cung cấp và tìm các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc điều hành kinh doanh của Doanh Nghiệp Mục Tiêu theo pháp luật của Việt Nam;
 2. Kiểm tra các luật và quy định có liên quan đối với những vấn đề có liên quan đến việc điều hành kinh doanh của Doanh Nghiệp Mục Tiêu theo pháp luật của Việt Nam;
 3. Tham dự một số cuộc họp với Khách Hàng và những người phụ trách Doanh Nghiệp Mục Tiêu để nêu ra những câu hỏi và nhận câu trả lời liên quan đến Thẩm Định Pháp Lý;
 4. Tham dự một số cuộc thảo luận nội bộ với Nhóm Luật sư của Apolat Legal để trao đổi và phân tích những vấn đề pháp lý có liên quan đến việc điều hành kinh doanh của Doanh Nghiệp Mục Tiêu theo pháp luật Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị nhất định (nếu có).

Bước 3: Soạn thảo Báo cáo về Thẩm định Pháp lý

 1. Soạn thảo và gởi bản thảo đầu tiên về Báo cáo Thẩm Định Pháp Lý cho Khách Hàng để lấy các góp ý của Khách Hàng;
 2. Tham dự một số cuộc họp với Khách Hàng và/hoặc trả lời thư điện tử của Khách Hàng để làm rõ những vấn đề chưa rõ trong bản dự thảo đầu tiên của Báo cáo Thẩm Định Pháp Lý;
 3. Dựa trên các góp ý của Khách Hàng để sửa đổi, bổ sung và gửi bản thảo thứ hai của Báo cáo Thẩm Định Pháp Lý cho Khách Hàng để lấy các góp ý cuối cùng của Khách Hàng (nếu cần);
 4. Hoàn thiện và gửi bản cuối cùng của Báo cáo Thẩm Định Pháp Lý để Khách Hàng có các hành động tiếp theo; và
 5. Bất kỳ công việc Thẩm Định Pháp Lý nào khác có liên quan cần phải làm.

Dựa theo kết quả Báo Cáo Thẩm Định Pháp Lý, Khách Hàng xem xét và đưa ra quyết định trong việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Mua Bán Và Sáp Nhập Doanh Nghiệp
5 (100%) 1 vote
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.