Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam 2019

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam 2019

Hiện nay, Việt Nam gia nhập các hiệp hội, các tổ chức về kinh tế, chính trị, xã hội một cách rộng rãi và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy, đã thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước, điều này dẫn đến nhu cầu về lao động tăng cao không chỉ là lao động trong nước mà còn có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Quy định về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động năm 2013, Nghị định 11/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP, Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH và một số văn bản hướng dẫn khác.

1. Thủ tục xin chấp thuận cho người sử dụng lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) sau khi xác định nhu cầu cho mỗi vị trí công việc nhưng người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được thì có thể tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người sử dụng lao động trong trường hợp này có trách nhiệm báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mà người sử dụng lao động dự kiến tuyển người lao động nước ngoài vào làm việc.

Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động nước ngoài thuộc những trường hợp sau thì người sử dụng lao động không phải thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được
 • Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Người sử dụng lao động còn có thể thực hiện nộp tờ khai và báo cáo này thông qua cổng thông tin điện tử địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn. Thủ tục như sau:

 • Người sử dụng lao động đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử nêu trên và nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập, trong thời hạn ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài
 • Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ gửi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng lao động. Nếu hồ sơ nộp chưa hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ ra thông báo chỉnh sửa
 • Sau khi có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ bản gốc cho cơ quan chấp thuận. Trong thời hạn 08 giờ cơ quan nhận được bản gốc hồ sơ, cơ quan chấp thuận sẽ trả bản gốc kết quả chấp thuận cho người sử dụng lao động.
 • Hồ sơ bao gồm: Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (theo mẫu thông tư 40/2106/TT-BLĐTBXH).

Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

2. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Người sử dụng lao động cần lưu ý đối với người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam sau khi có văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài cần có các điều kiện như: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo pháp luật Việt Nam; có sức khỏe phù hợp với công việc; là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của cả Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

** Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam có giá trị trong thời hạn 12 tháng
 • Lý lịch tư pháp trong thời hạn 06 tháng gần nhất
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
 • Bản sao hộ chiếu có chứng thực
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài.

 

Lưu ý: Các giấy tờ của người nước ngoài cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự, sau đó dịch sang tiếng Việt và công chứng, chứng thực trước khi nộp.

Người sử dụng lao động có thể nộp bộ hồ sơ trên trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc nộp qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn tương tự như hồ sơ xin chấp thuận. Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan thẩm quyền sẽ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hoặc trong vòng 05 ngày sẽ nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc giấy phép lao động qua thư điện tử, người sử dụng lao động sẽ nộp bản gốc hồ sơ cho cơ quan cấp phép và nhận bản gốc giấy phép lao động.

 

 

 

 

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam 2019
5 (100%) 1 vote
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.