Quyền sở hữu bất động sản của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quyền sở hữu bất động sản của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Cá nhân nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam như thế nào?

  • Cá nhân nước ngoài có thể nhận chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ, nhà ở trong dự án thương mại (“Bất Động Sản”) và sau đó chuyển nhượng lại hay không?

 

  • Theo quy định của pháp luật nhà ở hiện hành, cá nhân nước ngoài có thể được nhận chuyển nhượng quyền sở hữu Bất Động Sản, với điều kiện, cá nhân nước ngoài: được phép nhập cảnh vào Việt Nam (được chứng minh bằng hộ chiếu còn hiệu lực có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam).

 

  • Pháp luật hiện hành về nhà ở cũng cho phép cá nhân nước ngoài được chuyển nhượng lại Bất Động Sản cho tổ chức và cá nhân khác, bao gồm cả tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam như đã nói trên đây.

 

Quyền của chủ sở hữu nhà ở là cá nhân nước ngoài:

  • Sau khi nhận chuyển nhượng Bất Động Sản từ Chủ Sở Hữu, các cá nhân nước ngoài sẽ có các quyền sở hữu đối với Bất Động Sản như các quyền hiện tại của Chủ Sở Hữu, không bị giảm đi, bao gồm cả quyền chuyển nhượng lại Bất Động Sản cho các nhân tổ chức khác theo quy định.

 

  • Thời hạn sở hữu Bất Động Sản của bên nhận chuyển nhượng sẽ là thời hạn sở hữu còn lại của thời hạn sở hữu được ghi trong GCNQSH cấp cho Chủ Sở Hữu. Theo quy định của pháp luật, thời hạn sở hữu có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 

Một số vấn đề pháp lý quan trọng cần lưu ý:

  • Số lượng Bất Động Sản cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

 

  • Số lượng Bất Động Sản mà các cá nhân được phép sở hữu trong một dự án là bị hạn chế theo quy định của pháp luật. Các cá nhân nước ngoài dự định nhận chuyển nhượng có thể kiểm tra thông tin về số lượng Bất Động Sản còn được phép sở hữu của cá nhân tổ chức nước ngoài trong Dự Án với Ban Quản lý Dự Án và Sở Xây dựng địa phương.

 

Mục đích chuyển nhượng:

  • Theo quy định về quản lý nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật nghiêm cấm việc các bên nhận chuyển nhượng Bất Động Sản để bán lại nhằm mục đích kinh doanh kiếm lợi (Điều 79.8 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở).

 

  • Nếu các cá nhân nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sở hữu Bất Động Sản, và sau đó, trong một thời gian ngắn, bán lại Bất Động Sản cho các tổ chức/cá nhân khác, thì việc nhận chuyển nhượng và bán lại đó của các cá nhân nước ngoài có thể bị cơ quan có thẩm quyền chất vấn kỹ về mục đích và tính hợp pháp của giao dịch.
Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.