Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức thành lập các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt Nhà Đầu Tư Nước Ngoài có thể thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để kinh doanh một số lĩnh vực nhất định, các thủ tục hành chính được cải thiện nhiều giúp rút ngắn thời gian thành lập công ty tại Việt Nam.

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà Đầu Tư cần phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Dựa theo cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định lĩnh vực đầu tư mà nhà Đầu Tư nước ngoài đã đăng ký có được Việt Nam cam kết mở cửa thị trường hay không.

 • Nếu có, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong vòng 15 ngày làm việc.

 • Nếu không hoặc dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc thù, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan có liên quan, thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà Đầu Tư nước ngoài sẽ nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp trong vòng 03 ngày làm việc. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Bước 3: Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu

Tất cả các Công ty ở Việt Nam đều phải thực hiện khắc dấu và đăng ký mẫu dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng không phải ngoại lệ.

Tùy theo quyết định của mình, Công ty được quyền quyết định hình thức, số lượng và nội dung của con dấu (nội dung của con dấu phải thể hiện được thông tin tên công ty, mã số công ty)

Bước 4: Đăng ký thuế ban đầu và Mở tài khoản ngân hàng

Công ty có vốn
đầu tư nước ngoài phải mở ít nhất 02 tài khoản tại ngân hàng thương mại được
phép hoạt động ở Việt Nam:

 • Tài khoản thanh toán: đây là tài khoản thông thường để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các hoạt động thu và chi tiền trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của Công ty.

 • Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp: đây là tài khoản dùng để nhận tiền góp vốn của Nhà Đầu Tư nước ngoài theo giấy phép đã được cấp, thực hiện chi trả lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư nước ngoài căn cứ trên báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán độc lập.
 • Bên cạnh đó, trường hợp Công ty vay vốn từ nước ngoài, việc nhận hoặc hoàn trả tiền vay cũng được thực hiện thông qua tài khoản này.

Bước 5: Góp vốn điều lệ vào Công ty

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở bước số 2, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài phải thực hiện việc góp vốn điều lệ theo như đã đăng ký. Việc góp vốn sẽ được thực hiện bằng cách chuyển vào tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp.

Để sử dụng số tiền này, Công ty chuyển tiền từ tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào tài khoản thanh toán, việc chi trả cho các hoạt động của Công ty sẽ được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán.

Bước 6: Xin giấy phép con

Tùy theo lĩnh vực
kinh doanh của Công ty có điều kiện hoặc không có điều kiện theo quy định của
pháp luật Việt Nam, Công ty sẽ phải tuân thủ các điều kiện và xin các loại giấy
phép hoạt động khác nhau. Ví dụ:

 • Trường hợp Công ty hoạt động bán lẻ hàng hóa tại thị trường Việt Nam, Công
  ty phải xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công thương.

 • Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất hàng hóa, Công ty phải đáp ứng các
  điều kiện về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và xin cấp các giấy phép
  tương ứng. Đồng thời, đối với sản phẩm trước khi được bán ra thị trường phải thực
  hiện thủ tục hợp chuẩn/hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007, Việt Nam đã nhiều lần thay đổi quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài đầu tư vào Việt Nam

Nhà Đầu Tư Nước Ngoài cần phải thận trọng thực hiện những bước trên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh sắp tới.

chu-ky-pham-hong-manh

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
4.5 (90%) 2 votes
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.