THƯ CẬP NHẬT NHANH THÔNG TIN PHÁP LÝ 07/2019

THƯ CẬP NHẬT NHANH THÔNG TIN PHÁP LÝ 07/2019

1) Nghị định số 51/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/06/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Nghị định này áp dụng cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Theo Nghị định này, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Các điểm đáng lưu ý trong Nghị định này như sau:

 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ, Giấy phép chuyển giao công nghệ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức thực hiện không đúng nội dung theo Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ đã được cấp;
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối tổ chức sử dụng công nghệ không đúng với công nghệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép;
 • Phạt từ 60.000.000 đồng – 80.000.000 đồng đối với tổ chức chuyển giao công nghệ từ chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

Nghị định 51/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/08/2019.

2) Nghị định số 54/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/06/2019 Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Nghị định này quy định chi tiết điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường như sau:

 • Đối với kinh doanh dịch vụ karaoke:
 • Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình phải được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ;
 • Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).
 •  Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường:
 • Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình phải được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ;
 • Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ);
 • Địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa từ 200 m trở lên.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định việc Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo không hoạt động trong khung giờ từ 00 giờ sáng đến 08 giờ sáng. Đối với Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình kinh doanh dịch vụ vũ trường phải đảm bảo không hoạt động trong khung giờ từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Nghị định 54/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/09/2019.  

 

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.