THƯ CẬP NHẬT NHANH THÔNG TIN PHÁP LÝ 16/9/2019

THƯ CẬP NHẬT NHANH THÔNG TIN PHÁP LÝ 16/9/2019

1| Không xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2018

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật Hình Sự do Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Ban Hành.

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Theo Nghị Quyết này, đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thực hiện trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì không xử lý về hình sự theo quy định tại Điều 216 Bộ Luật Hình Sự mà tùy từng trường hợp sẽ xử lý như sau:

  • Nếu chưa xử phạt vi phạm hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính;
  • Nếu đã xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thi hành thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
  • Việc thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này thực hiện theo pháp luật về thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
  • Nếu gây thiệt hại cho người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân khác thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với người vi phạm;
  • Việc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 không bị coi là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 216 Bộ Luật Hình Sự 2015.

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

2| Bị tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn” nếu mạo danh đăng ký

Thông Tư số 06/2019/TT-BTTTT ban hành vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông sửa đổi Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

Thông tư này bổ sung trường hợp tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn” sau:

  • Không xác định được chủ thể do mạo danh đăng ký tên miền;
  • Tên miền có thông tin đăng ký không chính xác;
  • Chủ thể tên miền là tổ chức đã giải thể hoặc không còn tồn tại.

Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, nếu chủ thể đăng ký tên miền cập nhật, bổ sung hoặc hoàn thiện thông tin, tên miền được gỡ bỏ trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Trân trọng.

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.