Thư cập nhật nhanh thông tin pháp lý tháng 05/2019

Thư cập nhật nhanh thông tin pháp lý tháng 05/2019

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Chúng tôi muốn gửi đến bạn một số quy định pháp luật mới đáng chú ý như sau:

1. Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành vào ngày 20 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động đã bãi bỏ quy định về điều kiện vốn pháp định và điều kiện địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Để được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp vẫn phải ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực vào ngày 05 tháng 5 năm 2019.

2. Thông tư số 03/2019/TT-NHNH

Thông tư số 03/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 sửa đổi Thông tư số 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định trường hợp người không cư trú được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam đã bổ sung việc nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây:

  • Mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
  • Mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
  • Mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Nghị định này có hiệu lực vào ngày 13 tháng 05 năm 2019.

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Trân trọng.[CAPTCHA]

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.