Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện nước ngoài

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện nước ngoài

Thương nhân nước ngoài có thể đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam bất kỳ lúc nào, vì không phải lúc nào các hoạt động của văn phòng đại diện cũng đem lại hiệu quả hoặc nằm trong trường hợp bị bắt buột phải chấm dứt

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam nhằm mục đích thực hiện tìm hiểu thị trường, là văn phòng liên lạc giữa thương nhân nước ngoài và đối tác Việt Nam

Hồ sơ nộp chấm dứt văn phòng đại diện sẽ bao gồm:

  • Đơn đề nghị của thương nhân nước ngoài,
  • Giấy xác nhận không nợ tiền thuê văn phòng
  • Giấy xác nhận hoàn tât việc quyết toán thuế và bảo hiểm xã hội.

Cần lưu ý việc đảm bảo đầy đủ chứng từ chứng minh các chi phí của văn phòng đại diện và quyết toán đầy đủ các nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội của các nhân sự tại văn phòng đại diện vì đây là quá trình kéo dài thời gian nhất và rủi ro nhất của các văn phòng đại diện.

Trường hợp văn phòng đại diện không có đầy đủ các chứng từ chứng minh việc chi hợp lý của văn phòng, các khoản chi sẽ tính vào lương của trưởng văn phòng đại diện và cơ quan thuế sẽ truy thu thuế thu nhập cá nhân đối với tình huống này.

Trường hợp văn phòng đại diện bị bắt buộc phải chấm dứt hoạt động

  • Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
  • Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.
  • Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.
  • Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.