Thủ Tục tăng vốn đầu tư nước ngoài do cổ đông công ty đóng góp

Thủ Tục tăng vốn đầu tư nước ngoài do cổ đông công ty đóng góp

Trong trường hợp Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tăng vốn điều lệ và nguồn vốn này do các thành viên/ cổ đông của công ty góp thêm vốn/ mua cổ phần thì thủ tục gồm 03 bước như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn tại Sở kế hoạch và đầu tư

Trong trường hợp cổ đông góp vốn thêm là Nhà đầu tư nước ngoài, thủ tục như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn
  góp;
 • Quyết định của tổ chức nước ngoài chấp thuận việc
  đầu tư vào công ty tại Việt Nam;
 • Bản dịch công chứng bản Hợp pháp hóa lãnh sự của Giấy
  phép, Điều lệ của Nhà đầu tư nước ngoài;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện: 10
ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Kết quả nhận được:

 • Văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đồng ý cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại Việt Nam hoặc
 • Văn bản từ chối của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc không đồng ý cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại Việt Nam.

Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ của công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của HĐTV/ĐHĐCĐ/ chủ sở hữu về việc
  tăng vốn điều lệ của công ty;
 • Biên bản họp HĐTV/ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ
  của công ty;
 • Văn bản Chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư về
  việc đồng ý cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của
  Công ty tại Việt Nam;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện: 04
ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Kết quả nhận được: Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp cập nhật vốn điều lệ mới của công ty

Bước 3: Thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong trường hợp Công ty đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì hồ sơ gồm các bước sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời
  điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc tăng vốn đầu tư, khả năng đáp ứng
  nguồn tài chính đối với số vốn dự định đầu tư;
 • Bản sao y Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài,
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của thành
  viên/cổ đông nước ngoài;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết
  hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của thành
  viên/cổ đông nước ngoài;
 • Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc Báo cáo tài chính
  năm gần nhất của thành viên/cổ đông nước ngoài dự định góp thêm vốn thể hiện đủ
  nguồn lực tài chính để góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại Việt
  Nam;
 • Văn bản Chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư về
  việc đồng ý cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của
  Công ty tại Việt Nam
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao y không quá 03 tháng giấy chứng nhận đăng
  ký doanh nghiệp của Công ty có vốn đầu
  tư nước ngoài;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ.

Thời gian thực
hiện:
10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và
hợp lệ.

Kết quả nhận
được:
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cập nhật vốn đầu
tư mới.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp
pham-hong-manh-lawyer


Hãng Luật: Apolat Legal
Điện Thoại: 0911.357.447 (Zalo, Viber)
Email: info@apolatlegal.com

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.