Tranh Chấp Tên Miền

Tranh Chấp Tên Miền

Những vụ kiện tụng, tranh chấp liên quan đến tên miền không còn là một chủ đề quá xa lạ ở Việt Nam. Ví dụ: các trường hợp tranh chấp tên miền của SAMSUNG, IBM, VISA, EBAY…. Các công ty trên đều là những thương hiệu rất nổi tiếng, đã bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tạị Việt Nam. Tuy vậy, khi phát hiện việc tên thương mại, nhãn hiệu của mình bị cá nhân, pháp nhân khác đăng ký tên miền thì việc đòi lại vô cùng khó khăn. Tại thời điểm này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về tên miền không có quy định cụ thể để giải quyết tranh chấp. Khi các đơn vị trên khiếu nại tại Trung tâm đăng ký tên miền Việt Nam (VNNIC), trung tâm này không có thẩm quyền giải quyết và chỉ tư vấn cho các bên thương lượng, hoà giải hoặc khởi kiện tại toà án.

Với xu hướng công nghệ hoá này càng cao, quan hệ giao dịch trên mạng internet ngày càng phức tạp, nhu cầu quy định điều chỉnh bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại ngày càng quan trọng. Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ có nhiều điểm mới.

Cụ thể như sau:

Thứ nhất, xác định hành vi đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ. Trước kia, tên miền không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ, các cơ quan quản lý nhà nước đùn đẩy trách nhiệm và không ai là người xử lý. Sau khi thông tư này có hiệu lực, việc áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” sẽ do cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ kết luận hoặc quyết định.

Thứ hai, xác định rõ tên miền thế nào được coi là vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ. Cụ thế:

– Tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với đối tượng sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ (nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý) và nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

– Tên miền được sử dụng để đăng tải các nội dung thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thứ ba, xác định việc đăng ký tên miền vi phạm luật sở hữu trí tuệ sẽ bị xử phạt hành chính. Trách nhiệm quản lý và bảo vệ quyền lợi của người bị xâm phạm là của cơ quan hành chính nhà nước. Bộ thông tin truyền thông sẽ kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền (Thanh tra khoa học công nghê, Thanh tra thông tin truyền thông, Quản lý thị trường, Công an, Ủy ban nhân dân…) để xử lý thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền vi phạm.

Thứ tư, quy định cụ thể về thời gian, trình tự thủ tục thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền vi phạm. Việc này, giúp cho người bị xâm phạm có thể thực thi quyền của mình một cách tốt nhất, cơ quan quản lý xác định rõ phạm vi trách nhiệm để thực hiện.

 

Tranh Chấp Tên Miền
5 (100%) 1 vote
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.