Chúng tôi trên mạng xã hội

Thư Cập Nhật Nhanh Thông Tin Pháp Lý Tháng 07/2019

Các văn bản pháp luật đáng lưu ý có hiệu lực trong tháng 7 năm 2019:

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÁNG LƯU Ý CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 7 NĂM 2019 

1| Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội ban hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

Theo đó, Ủy ban cạnh tranh sẽ là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và quy định của luật khác có liên quan.

Theo Luật Cạnh Tranh 2018, doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có sức mạnh thị trường đáng kể hoặc có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan. Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể hoặc có tổng thị phần thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 •  Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;
 •  Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan;
 •  Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan;
 •  Năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.

Theo định nghĩa tại Luật Cạnh Tranh 2018, “Thị trường liên quan” là thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả trong khu vực địa lý cụ thể có các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực địa lý lân cận. Đồng thời, Luật này cũng quy định việc sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào một số yếu tố sau đây:

 • Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan;
 • Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp;
 • Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác;
 • Khả năng nắm giữ, tiếp cận, kiểm soát thị trường phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ;
 • Lợi thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật;
 • Quyền sở hữu, nắm giữ, tiếp cận cơ sở hạ tầng;
 • Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;
 • Khả năng chuyển sang nguồn cung hoặc cầu đối với các hàng hóa, dịch vụ liên quan khác;
 • Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh.

Luật Cạnh Tranh 2018 có hiệu lực vào ngày 01/07/2019.

2| Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Nghị định 40/2019/N-CP sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc quản lý và cải thiện chất lượng môi trường tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2015/NĐ-CP vào ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Các sửa đổi, bổ sung bao gồm các quy định liên quan đến (i) giấy phép xử lý chất thải nguy hại; (ii) trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc xả thải và xử lý chất thải; (iii) điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Các sửa đổi, bổ sung bao gồm các quy định liên quan đến (i) điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường; (ii) điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường; (iii) thay đổi nội dung liên quan đến điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 01/07/2019.

II. CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 6 NĂM 2019 

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1. Nghị định 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 05/06/2019 15/08/2019
2. Nghị định 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 13/06/2019 01/08/2019
3. Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phù quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 19/06/2019 01/09/2019
4. Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phù quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 24/06/2019 16/08/2019
5. Thông tư 32/VBHN-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường 17/06/2019 17/06/2019
6. Thông tư 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành 24/06/2019 09/08/2019
7. Thông tư 08/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 26/06/2019 12/08/2019

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây