Chúng tôi trên mạng xã hội

Người Nước Ngoài Vào Việt Nam Làm Việc Khó Hay Dễ?

Trong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế nước ngoài, hàng loạt các Nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam là một trong những đất nước tiềm năng để đầu tư nhiều dự án kinh doanh.

Với sự đòi hỏi cao về trình độ, chuyên môn và kỹ năng, đặc biệt sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ nên nhiều Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều có xu hướng đưa Người Lao Động của chính quốc gia họ để làm việc tại Việt Nam. Đây cũng là lý do dẫn đến số lượng Người lao động Nước Ngoài ngày càng tăng và tạo ra một thị trường cạnh tranh lớn đối với Người Lao Động trong nước.

Pháp luật Việt Nam không ngăn cấm việc tuyển dụng người lao động nước ngoài, tuy nhiên, để tạo sự công bằng và hạn chế nạn thất nghiệp đối với Người Lao Động Việt Nam, Pháp luật chỉ cho phép Người Nước Ngoài vào làm việc tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

 2. Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

 3. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

 4. Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp sau không phải xin giấy phép lao động:

(i) Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn;
(ii) Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
(iii) Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;
(iv) Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;
(v) Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;
(vi) Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư;
(vii) Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
(viii) Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
(ix) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;
(x) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;
(xi) Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
(xii) Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;
(xiii) Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
(xiv) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
(xv) Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;
(xvi) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;
(xvii) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
(xviii) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
(xix) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
(xx) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp phải xin giấy phép lao động, Người Nước Ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP mới được Sở lao Động Thương Binh và xã hội cấp phép, cụ thể như sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc thể hiện qua Giấy Chứng Nhận Khám Sức Khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;
3. Là nhà quản lý, Giám Đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật: theo như quy định này, Người Nước Ngoài chỉ thuộc các trường hợp là nhà quản lý, Giám Đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật thì mới thuộc đối tượng được cấp giấy phép lao động. Những đối tượng này cụ thể gồm:

 • Nhà quản lý là người người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;

 • Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

 • Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài; hoặc;

  • Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

 • Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;

 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài thể hiện qua Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp;

 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài thể hiện qua văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội cấp. 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây