Chúng tôi trên mạng xã hội

Quy định liên quan đến việc thành lập, đầu tư đối với trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

NỘI DUNG
 
CHI TIẾT CƠ SỞ PHÁP LÝ
Trình tự thành lập
 
 1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 
 1. Xin quyết định thành lập;
 
 1. Xin quyết định cho phép hoạt động giao dục và thông báo trên trang thông tin điện tử.
Khoản 3 Điều 31 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Thẩm quyền thẩm định điều kiện giáo dục
 
Sở giáo dục và đào tạo  
Điều kiện Vốn đầu tư: phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn
 
Khoản 1 Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Cơ sở vật chất, thiết bị:
 
 1. Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lóp, số trẻ với bình quân ít nhất 08 m2/trẻ;
 
 1. Có phòng học, phòng ngủ của trẻ và các phòng chức năng phù hợp về diện tích, ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng chăm sóc và giáo dục trẻ;
 
 1. Có văn phòng nhà trường, phòng ban giám hiệu, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên phù hợp về diện tích, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;
 
 1. Có hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, phòng vệ sinh phù hợp, có thiết bị vệ sinh bảo đảm an toàn, sạch sẽ, đáp ứng mọi sinh hoạt của trường;
 
 1. Có nhà bếp được tổ chức theo quy trình hoạt động một chiều với các thiết bị, đồ dùng phù hợp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nếu trường tổ chức nấu ăn cho trẻ;
 
 1. Có sân chơi, tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với biển trường ghi rõ tên trường;
 
 1. Trong khu vực trường có cây xanh. Toàn bộ các thiết kế xây dựng và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của trường phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ
Khoản 2 Điều 36 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Chương trình giáo dục:
 
 • Phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
 
 • Người học là công dân Việt Nam học tập chương trình giáo dục nước ngoài trong cơ sở giáo dục mầm non phải học nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cụ thể như sau:
 
 1. Mục tiêu: Giúp trẻ hình thành vốn từ vựng và có khả năng sử dụng tiếng Việt phù hợp với lứa tuổi; có khả năng lắng nghe, nói, sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày và làm quen với việc đọc và viết bằng tiếng Việt;
 
 1. Thời lượng: Không ít hơn 2 lần/tuần, mỗi lần từ 25-35 phút.

 


Khoản 1 Điều 37 Nghị định 86/2018/NĐ-CPKhoản 1 Điều 6 Thông tư 04/2020/TT-BGDDT
 
Đội ngũ nhà giáo
 
 1. Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc tương đương
 
 1. Số trẻ em tối đa trong 01 nhóm hoặc lớp được quy định như sau:

Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ:
 
 • Trẻ em 03 - 12 tháng tuổi: 15 trẻ em/nhóm;
 
 • Trẻ em 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ em/nhóm;
 
 • Trẻ em 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ em/nhóm.

Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo:
 
 • Trẻ em 03 - 04 tuổi: 25 trẻ em/lóp;
 
 • Trẻ em 04 - 05 tuổi: 30 trẻ em/lớp;
 
 • Trẻ em 05 - 06 tuổi: 35 trẻ em/lớp.
 
 1. Số lượng giáo viên trong 01 nhóm hoặc lớp được quy định như sau:
 
 • Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ: 05 trẻ em/giáo viên;
 • Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo: 10 - 12 trẻ em/giáo viên.
Điều 38 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Tiếp nhận học sinh Việt Nam: được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam vào học chương trình giáo dục của nước ngoài. Số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài. Học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục nước ngoài phải được học các nội dung bắt buộc theo quy định tại chương trình giáo dục
 
Điều 39 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
 
 1. XIN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
Thẩm quyền quyết định cho phép thành lập
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non trừ cơ sở giáo dục mầm non do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị. Khoản 3 Điều 40 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập
 1. Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 13;
 
 1. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 
 1. Đề án thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 14. Trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các nội dung bảo đảm chất lượng giáo dục;
 
 1. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định.
 
 1. Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục;
 
 1. Văn bản chứng minh năng lực tài chính.
Khoản 2 Điều 41 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Thủ tục cho phép thành lập Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở giáo dục và đào tạo
 
 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ: cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua thư điện tử cho nhà đầu tư;
 
 1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời
 
 1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
Điều 42 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
 
 1. XIN QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIAO DỤC
Điều kiện cho phép hoạt động giao dục
 1. Có quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục, cụ thể là trường mầm non;
 
 1. Đáp ứng được các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo như đã trình bày tại mục trên;
 
 1. Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục
Điều 45 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Hồ sơ đăng ký hoạt động giao dục
 1. Đơn đăng ký hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 16);
 
 1. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (cụ thể là trường mầm non);
 
 1. Quy chế tổ chức, hoạt động;
 
 1. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện;
 
 1. Báo cáo giải trình về việc đã đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giá, đồng thời gửi kèm:
 
 • Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng;
 
 • Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng);
 
 • Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo;
 
 • Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;
 
 • Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;
 
 • Quy chế đào tạo;
 
 • Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);
 
 • Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
 
 • Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;
 
 • Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.
Điều 46 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Thẩm quyền cho phép hoạt động
 
Giám đốc sở giáo dục và đào tạo Khoản 2 Điều 47 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Thủ tục cho phép hoạt động
 1. Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở giáo dục và đào tạo.
 
 1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép hoạt động;

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.

Trường hợp chưa đủ điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

 
Điều 48 Nghị định 86/2018/NĐ-CP

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây