Chúng tôi trên mạng xã hội

Cập Nhật Pháp Luật Hàng Tháng 9/10/2019

I/ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÁNG LƯU Ý CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 10 NĂM 2019
1| Yêu cầu tối thiểu đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Ngày 05 tháng 09 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 do Bộ Tài chính ban hành quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
Theo Thông tư này, để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thì chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau:
  • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải có đầy đủ thông tin theo quy định;
  • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải được cấp ở dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử;
  • Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không sử dụng tiếng Anh, người khai hải quan phải dịch ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh và chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch.

Thông tư số 62/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2019.

2| Các nguyên tắc khi dùng tài sản công để thanh toán dự án BT

Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 15/08/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây gọi là Hợp đồng BT), Cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ủy quyền ký kết Hợp đồng BT hoặc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đàm phán, ký kết Hợp đồng BT và thực hiện Hợp đồng BT (sau đây gọi là Cơ quan được ủy quyền), Nhà đầu tư thực hiện Hợp đồng BT (sau đây gọi là Nhà đầu tư), các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện Dự án BT.
Theo đó, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
  • Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; theo hình thức đấu thầu rộng rãi; chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền cho phép;
  • Thanh toán theo nguyên tắc ngang giá, giá trị Dự án BT tương đương với giá trị tài sản công;
  • Việc thanh toán phải được tổng hợp vào ngân sách Nhà nước;
  • Thời điểm thanh toán với trường hợp  thanh toán bằng quỹ đất là thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất;
  • Khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình hoàn thành theo tiến độ, chấm dứt từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản;
  • Việc giao tài sản công để thanh toán phải thực hiện sau khi Dự án hoàn thành hoặc tương ứng với khối lượng đã hoàn thành.

Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/10/2019.

II/ CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 9 NĂM 2019

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1 Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
 
26/09/2019 01/12/2019
2 Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
 
23/09/2019 08/11/2019
3 Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019 01/01/2020
4 Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 19/09/2019 01/12/2019

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây