Chúng tôi trên mạng xã hội

Thông qua Nghị định 75: Bước tiến mới để củng cố Luật Cạnh Tranh 2018?

Trong nỗ lực tăng cường hiệu quả thực thi của Luật Cạnh Tranh 2018, chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 75/2019 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh (“Nghị định 75”) hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm Luật Cạnh Tranh.

So sánh với Nghị định số 71/2014/NĐ-CP (Nghị định 71) hướng dẫn xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, Nghị định 75 đã quy định một số hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:

  • Vi phạm các quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;
  • Vi phạm các quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị thế độc quyền;
  • Vi phạm các quy định về tập trung kinh tế;
  • Vi phạm các quy định về cạnh tranh không lành mạnh;
  • Các vi phạm khác liên quan đến (i) cung cấp thông tin và tài liệu (ii) điều tra và xử lý các vụ việc cạnh tranh; (iii) thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trước khi có quyết định miễn trừ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; (iv) cung cấp thông tin, khuyến khích, xúi giục, ép buộc hoặc sắp xếp để các doanh nghiệp thực hiện các hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh.        

Theo Nghị định 75, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục, chẳng hạn như công khai đính chính, tái cấu trúc doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị thế độc quyền hoặc loại bỏ các điều khoản vi phạm khỏi thỏa thuận hoặc hợp đồng. Một số quy định chính về xử phạt hành chính tại Nghị định 75 bao gồm:

  • Mức phạt tối đa đối với các vi phạm liên quan đến thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền thị trường là 10% tổng doanh thu của công ty vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính ngay trước năm có hành vi vi phạm, nhưng sẽ thấp hơn mức phạt thấp nhất áp dụng đối với các hành vi vi phạm tương ứng trong Bộ luật hình sự.
  • Mức phạt tối đa đối với các vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 5% tổng doanh thu của công ty vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính ngay trước năm có hành vi vi phạm.
  • Mức phạt tối đa đối với các vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỷ đồng (khoảng 86.000 USD).
  • Nếu tổng doanh thu của công ty vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính ngay trước năm mà các vi phạm được thực hiện ở các mục (a) và (b) ở trên là 0, mức phạt sẽ được áp dụng trong khoảng 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng (khoảng 4.300 đô la Mỹ đến 8.600 đô la Mỹ).

Cuối cùng và quan trọng, Nghị định 75 dường như ám chỉ rằng những quy tắc cạnh tranh của Việt Nam có thể được áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài nếu các hoạt động đó xâm hại đến cạnh tranh trên thị trường tại Việt Nam. 

Nghị định 75 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây